Přípomínáme

14. duben - 14.4.1895 se ve Mříčné narodil pisatel nezapomenutelných poudaček Jan Buchar - po osvobození byl tři roky ředitelem na dívčí škole v Jilemnici - zemřel 19. března 1988 těsně před nedožitými 93. narozeninami a od jeho úmrtí letos uplynulo 21 let

1. červenec - 1.7.1878 se narodil Jindřich Ambrož, nástupce a pokračovatel propagátora Krkonoš Jana Buchara (1859-1932). V srpnu 1907 nastoupil jako tajemník v Jilemnici, od roku 1936 zastával funkci konzervátora ochrany přírody. Lze ho považovat za prvořadou osobnost v Jilemnici v období první republiky i za protektorátu. Zemřel 15. května 1955 a urna s jeho popelem je uložena na urnovém háji.