Akce

Připravujeme:

Obnova kříže při staré cestě do Sytový (Za popravištěm)

Obnovení sochy Panenky Marie Immaculaty v Jilemnici

Restaurování Božích muk nad Brannou

Postavení kříže na hlubokým úvozem, kde stávala socha Sv. Karla při staré cestě z Jilemnice do Horní Branný

Restaurování sochy Panny Marie Assumpty (Nanebevzaté) v Horní Branné

Plánujeme:

Postavení kříže nebo božích muk na místě, kde stávala litinová socha Sv. Jána při staré cestě z Jilemnice do Horní Branný

- Obnovení Tří křížů nad zámkem v Horní Branné

- Pokus o obnovení staré cesty z Jilemnice do Horní Branný jako vycházkové a naučné stezky v zimě skistezky. (Na silnici jde o život.)Nezapomínejte:

Státní svátky České republiky:

Občané by se neměli stydět vyvěšovat statní vlajku, u státních a samosprávných institucích a jejich organizacích by to mělo být samozřejmostí. Udělají-li to i při významných dnech České republiky, budiž jim to ke cti.

1. ledna - Den obnovy samostatného českého státu (1993)

8. května - Den vítězství (1945)

Neměli bychom zapomenout, že každý rok druhou neděli měsíce května slavíme Svátek matek. V roce 2011 připadá tento svátek na neděli 8. května.

5. července - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje (okolo 863)

6. července - mistr Jan Hus (+ 1415) - Poprvé byl tento svátek oficiálně slaven v roce 1919

28. září - Den české státnost - zavraždění Sv. Václava (935)

28. října - Den vzniku samostatného česko-slovenského státu (1918)

17. Listopadu - Den boje za svobodu a demokracii (1989) - Den studentstva (1939)

Významné dny České republiky:

27. ledna - Den památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti - byla osvobozena Osvětim 1
a Osvětim 2 - Birkenau (1945)

12. března - Den přístupu České republiky k NATO (1999)

5. května - květnové povstání českého lidu (1945)

27. červen - Den památky obětí komunistického režimu - den výročí popravy Milady Horákové (1950)
- Rádi bychom v budoucnu někde v Jilemnici instalovali památník obětem totalitních režimů.

11. listopadu - Den válečných veteránů - konec I. světové války (1918)

test průvodců