Obnovení sochy Sv. Jana Nepomuckého v Jilemnici

u mostu přes Jilemku na začátku Dolení ulice.

   

Most přes Jilemku na začátku Dolení ulice byl od nepaměti hlavním vstupem do města od jihu a východu, jak to dokládá výřez z mapy stabilního katastru. Prapůvodně na tomto místě býval brod.

Roku 1718 byla na kamenný jednoobloukový most umístěna socha sv. Jana Nepomuckého.

Začátkem 19. století již most nevyhovoval a roku 1822 byl mistrem Janem Horkým z Víchové postaven nový dvouobloukový most nákladem 1 700 zl., z nichž 500 zl. věnoval městu hrabě Harrach. Z dobrovolných příspěvků občanstva a školních dítek byla pořízena za 168 zl. 10 kr. socha sv. Václava, kterou vytesal Jan Sucharda z Nové Paky. Byla umístěna na jižní stranu mostu.

Na přelomu 19. a 20. století byl v čele města znamenitý starosta František Xaver Jerie, na obrázku stojí třetí zprava. Měl podíl na mnoha akcích, které přispěly k významnému rozmachu města. Jako ochrana před zhoubnými povodněmi (odtud pochází německý název města Starkenbach – Silný potok) byla provedena rozsáhlá regulace Jilemky.

V roce 1908 byl kamenný most rozebrán a nahrazen novým. Sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava byly přeneseny ke kostelu sv. Vavřince, kde stojí u kostelních vrat dodnes.

Nová socha byla na počátku „ukryta“ v pískovcovém kvádru o hmotnosti 3 tuny z lomu v Podhorním Ůjezdě u Hořic v Podkrkonoší.

Po 104 letech je opět u Jilemky socha sv. Jana Nepomuckého. Byla vytesána podle originálu. Počet sv. Janů Nepomuckých se tak v Jilemnici zvýšil na osm, což představuje asi 700 obyvatel na jednoho sv. Jana.

Slavnostní obřad žehnání vykonal sídelní biskup královéhradecké diecéze Mons. Jan Vokál 16. června L.P. 2012.