HISTORICKÉ UDÁLOSTI V JILEMNICI


výročí v tomto týdnu 10.06.2024 - 16.06.2024
☆ před 133 13.06.1891 Josef Antonín Bernard - jilemnický pedagog, filolog a účastník protinacistického odboje popravený během druhé světové války.
před 90 10.06.1934 Na pamět padesátilétého trvání cechu řezníků a uzenářů na jilemnickém okrese uspořádalo Společenstvo řezníků a uzenářů slavnost svěcení a rozvinutí praporu.
před 236 14.06.1788 Jilemnici zachvátil obrovský požár a zničil většinu města
před 199 12.06.1825 František I. potvrzuje městu Jilemnice Rudolfem II. udělené právo na pořádání tří jarmarků a tří dalších výročních trhů.


výročí na příští týden 17.06.2024 - 23.06.2024
před 32 17.06.1992 Český krkonošský spolek Ski Jilemnice se po vystoupení z Tělovýchovné jednoty Jilemnice osamostňuje a vrací ke svému původnímu názvu


kulatá výročí v roce 2024
před 140 02.06.1884 K 6.hodině odpolední, kdy za krásného počasí dlela většina obyvatelstva mimo město, vypukl náhle v domě F.Vítka č.p. 75 v ulici V domkách nezjištěným způsobem požár, kdy v půl hodině 11 vedle sebe stojících dřevěných domků stálo v plamenech.
⚒ před 150 29.06.1874 První valná hromada odboru hasičského při TJ. Sokol Jilemnice
před 150 25.08.1874 Uspořádání prvního veřejného hasičského cvičení na hraběcím dvoře V lázních.
⚒ před 125 23.09.1899 Slavnostní otevření nové dívčí školy.
⚒ před 115 26.11.1909 Založení střední školy v Jilemnici - reálného gymnázia typu A obecním zastupitelstvem na návrh městské rady
☆ před 75 19.02.1949 Stanislav Henych - lyžař, organizátor a dlouholetý předseda ČKS SKI Jilemnice se narodil v Jilemnici
☠ před 55 07.01.1969 Zbyněk Havlíček - básník, literární teoretik, psychoanalytik a překladatel umírá v Praze
☠ před 95 31.07.1929 Rudolf Kazda - vynikající organizátor kulturního a sportovního života na Jilemnicku
☠ před 5 14.03.2019 Stanislav Zindulka - herec
⚒ před 90 17.04.1934 Slavnostně otevřena nová Masarykova nemocnice
před 90 10.06.1934 Na pamět padesátilétého trvání cechu řezníků a uzenářů na jilemnickém okrese uspořádalo Společenstvo řezníků a uzenářů slavnost svěcení a rozvinutí praporu.
před 305 1719 Postavena kaple sv.Isidora
⚒ před 135 02.07.1889 Založen turistický odbor Klubu českých turistů (1888 v Praze) v Jilemnici.
před 315 17.04.1709 Josef I. vyhověl žádosti a povolil přeložení týdenních trhů z pondělí na středu z důvodu kolize s trhy v Jičíně.
⚒ před 155 08.09.1869 První valnou hromadou byla ustavena Tělocvičná jednota Sokol v Jilemnici
☆ před 75 19.02.1949 Stanislav Henych


všechna výročí v roce 2024
před 112 1912 dokončen gravitační vodovod z Bátovky
⚒ před 194 1830 V Jilemnici vznikl špitál pro chudé a nemocné (č.p. 65)
před 152 1872 V letech 1871-1872 je špítálek pro chudé a nemocné z č.p.65 přestěhován do č.p.261
před 207 1817 V Jilemnici začala sloužit v regionu jedna z prvních lékáren - Šallerova na náměstí (dnešní č.p. 173)
⚒ před 88 1936 Otevření horské Masarykovy silnice z Hrabačova na Krkonoš
⚒ před 632 1392 narozena husa, jejímž brkem byla pořízena první písemná zmínka o osadě Jilem.
⚒ před 631 1393 první písemná zmínka o osadě Jilem ?
před 674 1350 poprvé se písemně připomíná Jilemnice
před 536 1488 První připomínka Hrabačova
před 323 1701 Harrachové kupují jilemnické panství a sjednocují ho.
před 305 1719 Postavena kaple sv.Isidora
před 243 1781 Radnice opatřena novou věží
☆ před 176 1848 František Xaver Jerie - textilní podnikatel, mecenáš a dlouholetý starosta města Jilemnice - datum narození?
před 144 1880 Z iniciativy F.X.Jerie byly pojmenovány ulici
před 132 1892 kolem Vánoc se díky hraběti Janu Nepomukovi Harrachovi a učiteli Janu Bucharovi objevují první lyže.
před 102 1922 byly vysázeny lípy kolem stadionu
před 32 01.01.1992 Po delimitaci OUNZ vzniká samostatná Masarykova nemocnice v Jilemnici, kterou zřizuje město.
☠ před 55 07.01.1969 Zbyněk Havlíček - básník, literární teoretik, psychoanalytik a překladatel umírá v Praze
☆ před 152 13.01.1872 Narozen Prof. Josef Hanuš, chemik
☆ před 87 28.01.1937 Ladislav Nebeský - lingvista, básník, matematický badatel a pedagog
☠ před 23 03.02.2001 Zdenko Feyfar - fotograf Krkonoš a Prahy zemřel v Lomnici nad Popelkou
před 22 03.02.2002 slavnostně otevřena lyžařská stezka Buď Fit
☆ před 128 03.02.1896 Jaroslav Havlíček - spisovatel řadící se mezi nejvýznamnější představitele české psychologické prózy se narodil v Jilemnici.
před 242 13.02.1782 Josef II. potvrdil předchozí privilegia udělená městu Jilemnice Rudolfem II., Josef I. a Marií Terezií ohledně pořádání týdenních trhů a řočních jarmarků v plném rozsahu.
☠ před 3 13.02.2021 Ladislav Nebeský - lingvista, básník, matematický badatel a pedagog
☆ před 75 19.02.1949 Stanislav Henych - lyžař, organizátor a dlouholetý předseda ČKS SKI Jilemnice se narodil v Jilemnici
☆ před 75 19.02.1949 Stanislav Henych
☆ před 87 19.02.1937 Eva Benešová-Paulosová-Kracíková, výborná běžkyně na lyžích, trenérka 1.ZDŠ Komenského, členka komise FIS
před 129 24.02.1895 Na Kozinci proběhly první regulérní české lyžařské závody za společného pořádání Českého Ski klubu z Prahy a formujícím se novým spolkem ČKS Ski Jilemnice
před 117 24.02.1907 Bohumil Hanč získal svůj první titul z mistrovství zemí Koruny české v běhu na lyžích na 50 km
před 277 27.02.1747 Marie Terezie potvrdila předchozí privilegia udělená městu Jilemnice Rudolfem II. a Josef I. ohledně pořádání týdenních trhů a řočních jarmarků v plném rozsahu.
⚒ před 106 28.02.1918 Založení sportovního klubu SK Jilemnice schůzí v altánku sokolského parku.
☆ před 111 02.03.1913 Zdenko Feyfar - fotograf Krkonoš a Prahy
☠ před 52 07.03.1972 Jan Weiss - spisovatel a prozaik považovaný za spoluzakladatele české sci-fi
☠ před 5 14.03.2019 Stanislav Zindulka - herec
☆ před 178 16.03.1846 Betty Fibichová, rozená Barbora Hanušová - operní zpěvačka a manželka Zdeňka Fibicha
před 428 19.03.1596 Rudolf II. udělil Jilemnici městské privilegium k pořádání týdenních trhů a tří výročních jarmarků.
☠ před 111 24.03.1913 Bohumil Hanč umíra na Labské boudě na vyčerpání během závodu na 5Okm.
před 111 24.03.1913 proběhl 8.ročník turistického závodu na 50 kilometrů a poprvé na světě také závod na prostou rychlost od startu do cíle, při kterém zahynul na Bohumil Hanč a Václav Vrbata
☠ před 129 27.03.1895 František Pošepný - světoznámý geolog pokládaný za zakladatele ložiskové geologie umírá v Döblingu u Vídně
☆ před 188 30.03.1836 František Pošepný - světoznámý geolog pokládaný za zakladatele ložiskové geologie
⚒ před 147 31.03.1877 Otevřena první skutečná nemocnice v Jilemnici, široko daleko takové nebylo. (č.p. 263 v ulici Geologa Pošepného)
⚒ před 103 04.04.1921 začaly práce na úpravě plochy stadiónu pro potřeby Tělocvičné jednoty Sokol
☠ před 81 07.04.1943 Jaroslav Havlíček - spisovatel řadící se mezi nejvýznamnější představitele české psychologické prózy umírá v Praze
⚒ před 129 15.04.1895 byly výnosem c.k. místodržitelství schváleny stanovy Českého krkonošského spolku Ski v Jilemnici
před 141 15.04.1883 Mimořádná valná hromada odboru hasičského při Tělevýchovné jednotě Sokol ustavila samostatnou jednotku s názvem Jednota hasičů jilemnických.
⚒ před 90 17.04.1934 Slavnostně otevřena nová Masarykova nemocnice
před 315 17.04.1709 Josef I. vyhověl žádosti a povolil přeložení týdenních trhů z pondělí na středu z důvodu kolize s trhy v Jičíně.
před 192 21.04.1832 Jilemnici zasáhla edpidemie cholery
před 111 24.04.1913 Zřízení osmitřídního reálného gymnázia v Jilemnici s českou vyučovací řečí Nejvyšším rozhodnutím jeho C. a k. apoštolským Veličenstvem.
před 186 26.04.1838 Vyhoření Jilemnice - 51 městských domů i s jinými staveními, vrchnostenský zámek a kostelní střecha ohněm strávena.
☆ před 92 05.05.1932 Stanislav Zindulka - herec
☠ před 69 15.05.1955 Jindřich Ambrož - tajemník městského úřadu, ochránce přírody, propagátor Krkonoš a spoluzakladatel krkonošské Horské služby umírá v Jilemnici
☆ před 132 19.05.1892 Jan Weiss - spisovatel a prozaik považovaný za spoluzakladatele české sci-fi
☠ před 123 20.05.1901 Betty Fibichová, rozená Barbora Hanušová - operní zpěvačka a manželka Zdeňka Fibicha umírá v Praze a je pochována na Vyšehradských hřbitovech
☆ před 102 22.05.1922 Zbyněk Havlíček - básník, literární teoretik, psychoanalytik a překladatel se narodil v Jilemnici
před 229 29.05.1795 František II. potvrdil předchozí privilegia udělená městu Jilemnice Josefem II.
před 140 02.06.1884 K 6.hodině odpolední, kdy za krásného počasí dlela většina obyvatelstva mimo město, vypukl náhle v domě F.Vítka č.p. 75 v ulici V domkách nezjištěným způsobem požár, kdy v půl hodině 11 vedle sebe stojících dřevěných domků stálo v plamenech.
před 33 05.06.1991 byla obnovena činnost T.J.Sokol v Jilemnici na ustavující schůzi v České boudě
před 90 10.06.1934 Na pamět padesátilétého trvání cechu řezníků a uzenářů na jilemnickém okrese uspořádalo Společenstvo řezníků a uzenářů slavnost svěcení a rozvinutí praporu.
před 199 12.06.1825 František I. potvrzuje městu Jilemnice Rudolfem II. udělené právo na pořádání tří jarmarků a tří dalších výročních trhů.
☆ před 133 13.06.1891 Josef Antonín Bernard - jilemnický pedagog, filolog a účastník protinacistického odboje popravený během druhé světové války.
před 236 14.06.1788 Jilemnici zachvátil obrovský požár a zničil většinu města
před 32 17.06.1992 Český krkonošský spolek Ski Jilemnice se po vystoupení z Tělovýchovné jednoty Jilemnice osamostňuje a vrací ke svému původnímu názvu
⚒ před 150 29.06.1874 První valná hromada odboru hasičského při TJ. Sokol Jilemnice
☆ před 146 01.07.1878 Jindřich Ambrož - tajemník městského úřadu, ochránce přírody, propagátor Krkonoš a spoluzakladatel krkonošské Horské služby narozen v Humpolci
⚒ před 135 02.07.1889 Založen turistický odbor Klubu českých turistů (1888 v Praze) v Jilemnici.
☠ před 48 08.07.1976 Jaromír Horáček - spisovatel a vlastivědný pracovník s hlavním zájmem o region západních Krkonoš a okolí Jilemnice umírá tamtéž.
před 129 08.07.1895 započala stavba sokolovny
⚒ před 128 19.07.1896 založení ochotnického divadelního spolku Kolár
⚒ před 128 25.07.1896 Slavnostní otevření sokolovny
před 128 27.07.1896 ve dnech 25.-27.července proběhly nejslavnější dny otevření sokolovny
☠ před 95 31.07.1929 Rudolf Kazda - vynikající organizátor kulturního a sportovního života na Jilemnicku
⚒ před 129 04.08.1895 slavnostně položen základní kámen sokolovny
před 150 25.08.1874 Uspořádání prvního veřejného hasičského cvičení na hraběcím dvoře V lázních.
⚒ před 56 08.09.1968 Po dvou neoficiálních ročnících startuje první běhu Jilemnice-Žalý, ještě se startem na atletickém stadionu a tratí nahoru a dolů.
⚒ před 155 08.09.1869 První valnou hromadou byla ustavena Tělocvičná jednota Sokol v Jilemnici
⚒ před 125 23.09.1899 Slavnostní otevření nové dívčí školy.
⚒ před 128 28.09.1896 otevření moderní školní budovy - chlapecké školy č.p.259
☆ před 124 03.10.1900 Jaromír Horáček - spisovatel a vlastivědný pracovník s hlavním zájmem o region západních Krkonoš a okolí Jilemnice se narodil tamtéž.
⚒ před 129 25.10.1895 Při první členské schůzi nového spolku ČKS SKI byl v místnostech jilemnické Občanské besedy zvolen předsedou Rudolf Kazda.
☆ před 162 28.10.1862 Rudolf Kazda - vynikající organizátor kulturního a sportovního života na Jilemnicku
☠ před 83 11.11.1941 Josef Antonín Bernard - jilemnický pedagog, filolog a účastník protinacistického odboje popravený během druhé světové války v Osvětimi.
☆ před 138 19.11.1886 Bohumil Hanč, český sportovec a Mistr lyžař narozen na Benecku
⚒ před 121 21.11.1903 V Jablonci nad Jizerou v hostinci 'v Ráji' byl vůlí Českého Ski klubu v Praze, Českého krkonošského spolku Ski v Jilemnici a vysockého Ski klubu založen Svaz lyžařů v Království českém, jehož prvním předsedou byl zvolen Jan Buchar
⚒ před 115 26.11.1909 Založení střední školy v Jilemnici - reálného gymnázia typu A obecním zastupitelstvem na návrh městské rady
před 148 06.12.1876 Vydán první Hasičský řád pro město Jilemnice