Mnoho jilemnických občanů o tomto kříži s nádherně vytesaným podstavcem ani neví.