Renovace památníku obětem 1.světové války ve Vítkovicích

a ošetření dvou vzrostlých buků

Obec Vítkovice je rozsáhlou obcí, k níž patří Skelné Hutě, Dolní, Střední a Horní Mísečky. Mívala 1300 obyvatel převážně německé národnosti. Památník obětem 1. světové války byl pořízen zásluhou Podpůrného spolku bývalých vojáků a později Výboru pro stavbu a odhalení památníku obětem války a zástupců různých spolků v obci.

Na podzim roku 1921 místní kameník Anton Holata vyhledal jižně od Kotle vhodný blok žuly. S velkým úsilím a značnými obtížemi byl tento těžký kolos transportován do středu obce a v létě roku 1922 byl opracován. Ještě na podzim téhož roku sochař Gustav Ulrich z Dolní Branné vytesal do připraveného a vyleštěného žulového bloku 86 jmen válečných obětí. Dne 5.5.1923 byl památník postaven a 10.6. se konalo jeho slavnostní odhalení. To bylo spojeno s rozsáhlým denním programem: Mše svatá, slavnostní průvod, pokládání věnců a lidová slavnost na blízkém cvičišti. V noci se konal ohňostroj, pomník byl slavnostně osvětlen a ozdoben mnoha květinovými věnci. (Dle záznamů Erny Gehrmann.)

Vítkovický kameník Anton Holata. Další fotografie ze 30. let je od pí. Marie Barcuchové.

Památník nebyl 70 let udržován a jeho stav na jaře roku 2010 tomu odpovídal. Dnes je ozdobou u hlavní komunikace.

Po celkové renovaci a úpravě okolí se slavnostního znovuodhalení památníku účastnilo po mši v kostele sv. Petra a Pavla množství krajanů, kteří dnes žijí po celém území Německa. Slavnostní obřad žehnání vykonal P. ThMgr. Joachim Fas ve čtvrtek 17. května L.P. 2012

Na výřezu z mapy Jindřicha Ambrože jsou vyznačena místa památníků obětí válek. Jsou ve většině obcí v okolí Vítkovic. Podrobnosti najdete na stránkách ministerstva národní obrany ČR: valecnehroby.army.cz.