Celková renovace památníku obětem 1.světové války v Křížlicích

a ošetření dvou vzrostlých lip - stromů republiky

Památník byl postaven a odhalen bezprostředně po vzniku samostatného Československa v centru Křižlic nedaleko katolického kostela.

Jindřich Ambrož v devátém svazku knižnice Klubu československých turistů o Krkonoších z roku 1935 uvádí: obec Křižlice - 131 domů a 678 českých obyvatel, rozloha 463 ha. Přesto v roce 1938 po obsazení pohraničí patřily Křižlice do Německé říše. Dnes mají Křižlice, které jsou největší částí obce Jestřabí v Krkonoších pouze 134 obyvatel.

V průběhu let vandalové rozbili desku s nápisem a jmény padlých spoluobčanů, ulomili dva sloupky a neopravitelně poničili horní dva díly památníku, které bude nutné nahradit novými.

Při odhalování památníku byly vysazeny stromy republiky, dvě lípy, které od té doby krásně vyrostly. Jejich ošetření je však naprosto nutné.

Takovýto významný památník, který připomíná utrpení našich spoluobčanů si jistě zasluhuje renovaci a následně péči všech trvale bydlících i těch, kteří přijíždějí do Křižlic za rekreací.