Obnovení třech křížů nad hornobranským zámkem

Po "Třech křížích" zůstaly pouze tři sokly, na prostředním je připevněn dřevěný kříž. Okolní čtyři vzrostlé lípy jsou značně zanedbané a nutně potřebují ošetřit. V pozadí je Přední Žalý.

Na Grauparově mapě z roku 1765 jsou "Tři kříže pěkně zobrazeny.

Velice zajímavý pohled na "Tři kříže" je od božích muk u silnice.