Obnova sochy Panenky Marie Immaculaty

původně umístěné mezi č.p. 104 a Dívčí školou

cca 190 cm vysoká socha Panny Marie na více než dvoumetrovém členěném podstavci

   Obnovení sochy Panenky Marie Immaculaty bylo součástí projektu "Památky Jilemnice a Horní Branné" spolu s umístěním kříže na místě odstěhované sochy Sv. Karla Velikého a restaurováním božích muk nad Horní Brannou. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům nebudeme moci zatím sochu Panenky Marie Immaculaty obnovit. Vše je ale připraveno k podání projektu do dalšího grantového řízení.

Sochu nechal zhotovit hostinský František Trojan z protějšího hostince U Sevastopolu (č.p. 103). Fotografie byla pořízena v roce 1901, dva roky po dostavbě Dívčí školy (Jan Luštinec, Zmizelá Jilemnice)

Partie montérů mezi č.p. 104 a Dívčí školou, foto z léta roku 1913 (fotodokumentace firmy Josef Schroll ze stavby vodovodu pro město JILEMNICI)

Krátce před likvidací sochy 18.7.1970 (foto Vladimír Václavík jun.)

Jak to v tomto místě vypadalo v polovině 19. století ukazuje nejlépe mapa císařského stabilního katastru z let 1842.
Po přestavbě bývalého sídla firmy Karel Kubánek & spol. (č.p. 104) na rohu Zvědavé uličky začátkem sedmdesátých let 20. století na školní družinu byla socha rozebrána.

Vlastní socha zmizela a jednotlivé díly podstavce zůstaly pohozeny do trávy za kostelem. Tam téměř 35 let podléhaly erozi, vystaveny mrazu a sněhu.

Dnes jsou na místě, kde stávala socha Panenky Marie, nepříliš vzhledné přerostlé hřbitovní tůje zarůstající do stojanu městského osvětlení.

Díky kamenické firmě pana Kynčla, je podstavec sochy znovu vztyčen provizorně v prostoru bývalé cihelny a čeká na renovaci.

Sochu vytesala jilemnická firma Nožička a Zuzánek.

Hostinský František Trojan ml. z protějšího hostince "U Sevastopolu" ji věnoval Dívčí škole.

Přední strana hlavního kvádru podstavce je značně zvětralá. Jeho celková renovace je však reálná. Mnohem horší to bude s vlastní sochou. Byla v životní velikosti a hrubý odhad nákladů na její pořízení je 200 000,- Kč.