Restaurování sochy Panny Marie Assumpty (Nanebevzaté) v Horní Branné

Projekt na restaurování krásné sochy z dílny Antonína Suchardy z Nové Paky jsme přihlásili do grantového programu

"ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů"
vyhlášeném Nadací VIA.
Začátkem června 2009 jsme dostali potěšující zprávu, že z celkového počtu 158 žádostí jsme byli zařazeni mezi 19 podpořených projektů. Během jednoho roku se nám tuto akci podařilo zrealizovat a dnes socha jako nová zkrášluje své okolí.

Jak ukazuje letecký snímek, socha stojí na severovýchodním okraji Horní Branné nedaleko od hlavní křižovatky, kde jsou kostel, špitál, branský zámek a harrachovská hrobka.

V pamětní knize Katolické církve v Horní Branné sepsané Josefem Jandou stojí psáno: "Socha Bohorodičky u rolnické živnosti čp. 242, postavena byla roku 1867 společným nákladem Františka Zuzánka, rolníka čp. 94 a Jana Šimáčka čp. 242 a posvěcena tehdejším farářem Františkem Kozákem dne 8. září 1867."

Na přední straně podstavce je reliéf Sv.Jana Křtitele.

Na pravé straně je Sv.Bonaventura a na levé straně jedna ze svatých panen. Všechny tři reliéfy, lem roucha i korunka Panny Marie byly zlacené.

Pod reliéfem Sv.Jana Křtitele je citát z bible z knihy Přísloví, kapitola 8, verš 32:
Synové slyšte mne: Blahoslavení, kteří ostříhají cest mých Přís: 8,34 (číslo verše je uvedeno chybně).


Pod citátem byl těžko čitelný nápis, zřetelně byla vidět pouze písmena ade. Nápis pravděpodobně zněl: Nákladem rolníka Jana Šimáčka a rolníka Františka Zuzánka.

Na pravé straně podstavce je napsáno:
Zřízena oumyslem Jana Šimáčka a jeho manželky Marie zhotovil Ant. Sucharda z Nové Paky


Atributy sochy, svatozář se dvanácti hvězdami a lilie, a také krásná železná zahrádka byly silně zkorodované. Atributy bylo nutné vyrobit nové a pozlatit.

Značně poničená a zarostlá byla po 140 letech i kamenná podezdívka.

Dnes po ukončení všech prací vypadá socha Panny Marie Immaculaty opět jako nová a zkrášluje své okolí.