Instalace kamenného kříže a informační tabule na místě

kde stávala socha Karla Velikého nad hlubokým úvozem

za železničním podchodem při staré cestě z Jilemnice do Horní Branné.

   Jako součást našeho projektu "Památky Jilemnice a Horní Branné" doporučila tuto akci Valná hrmada MAS "Přiďte pobejt!" o.s. ke spolufinancování ze Státního zemědělského investičního fondu (SZIF) v rámci programu Náš tradiční venkov - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. Projekt byl přijat a zahájili jsme jeho realizaci.
   Cílem tohoto projektu je postavit na místě, kde stávala socha Karla Velikého, kamenný kříž s novou nápisovou deskou, vedle postavit lavičku, umístit tam vícejazyčnou ceduli s důležitými informacemi a logy sponzorů a odborně ošetřit stromy, které jsou významným krajinným prvkem.

Dnes po restaurování stojí Karel Veliký, který je kulturní památkou, v jilemnickém zámeckém parku.

Socha Karla Velikého je zakreslena na mapě I. vojenského mapování - tzv. josefského z let 1764-1768.

Také na známé Grauparově mapě z roku 1765.

Sochu najdeme na mapě císařského stabilního katastru z let 1842

a samozřejmě na mapě pozemkového katastru.

K místu, kde socha stávala, se dostaneme železničním podchodem po staré cestě z Jilemnice do Horní Branné.

Ještě v roce 1963 byla socha vyfotografována na svém místě.

Brzy potom byla socha z podstavce povalena.Uražená hlava byla zachráněna a uložena v jilemnickém muzeu.

Po restaurování byla socha jako kulturní památka umístěna v jilemnickém zámeckém parku (viz 1. obrázek). Na jejím místě ale evidentně něco chybí.

Kde dříve stával Karel Veliký, zůstaly jen dvě nádherné lípy a dva jírovce.

Je to místo, ze kterého jsou krásně vidět západní Krkonoše.

Je odtud zajímavý pohled na Jilemnici a je vidět i šest jilemnických věží.


Samozřejmě, že z věže radnice je krásný pohled na stromy, mezi kterými Karel Veliký chybí. Na dolním obrázku vidíme na obzozu čtyři lípy, mezi kterými stávala socha Sv. Jana Nepomuckého. Obnovení tohoto místa je rovněž jedním ze záměrů Jilemnického okrašlovacího spolku.

Podstavec kříže z poloviny 19. století bude očištěn, renovován, opatřen novou nápisovou deskou a kamenný kříž bude nově vytesán.