Instalace křížku a informační tabule na místě kde stávala litinová socha Sv. Jána

v polích při staré cestě z Jilemnice do Horní Branný.

Dnes po renovaci stojí socha Sv. Jána za Sirotčí kolonií za nemocnicí u cesty do Peřimova.

Socha Sv. Jana Nepomuckého při staré cestě z Jilemnice do Horní Branný je vyznačena již na mapě I. vojenského mapování - tzv. josefského z let 1764-1768.

Sochu najdeme mezi čtyřmi lípami i na Grauparově mapě z roku 1765.

Podíváme-li se dnes ze zatáčky silnice do Branný před vjezdem do lesa Brabence, uvidíme vlevo v polích čtyři krásné lípy mezi kterými ale něco chybí.

Můžeme se o tom přesvědčit i přímo na místě.

Takto to vypadalo, pokud byl Sv. Jan na svém místě.