Renovace kamenného kříže z roku 1848 v Peřimově

Směrem od Mříčné u silnice na začátku Peřimova stojí kamenný kříž z roku 1848.

Na dříku je krásný reliéf Svatého Václava.

Kristus na kříži má netradičně otočenou hlavu vlevo.

Na zadní straně dříku je nápsáno: Nákladem Wáclaw Kaudelky mlináře z Peřimowa Nr.g. 1848

Na přední straně soklu je proveden nápis: O wy wšickni kteříž jdete cestou pozorujte a wizte jestli bolest jako bolest má        Jerem 1,12