Přijíždíme-li na Rezek, máme po levé ruce značně zchátralý kříž. Jeho hlavice je dobetonována a původní kamenný kříž byl nahrazen jednoduchým kovaným.