Pokus o obnovení staré historické cesty mezi Jilemnicí a Horní Brannou

Jilemnice a Horní Branná byly centry dvou významných panství, která se rozkládala v podhůří Západních Krkonoš. Přechodem do majetku Harrachů byla obě panství znovusjednocena pod jednoho majitele. Stará cesta z Jilemnice do Horní Branný byla několik století nejdůležitější komunikací, která pokračovala dále k jihovýchodu k Arnau (Hostinnému) a ještě dále na východ. Byla lemována řadou křížů, soch a božích muk. Je to doloženo na mapě I. vojenského mapování - tzv. josefského z let 1764-1768.

Tuto cestu najdeme i na známé Grauparově mapě z roku 1765.

Dnes cesta vychází z Jilemnice nedaleko od kruhového objezdu podchodem pod železnicí a dále neprůchodným úvozem pod místem, kde stávala socha Sv. Karla. Dále vede cesta k potůčku a nahoru lesíkem mezi pole.
Mezi poli směřuje cesta ke čtyřem krásným lípám, kde evidentně něco chybí. Mezi lípami stávala socha Sv. Jana Nepomuckého. Dále pokračujeme na křižovatku cesty k polnímu letišti, kde podle Grauparovy mapy býval kříž mezi dvěma sochami. Z ptačí perspektivy vypadá cesta takto.

Z křižovatky pod letištěm sejdeme na novou silnici a pokračujeme k Bohdance, kde řezník a hospodský Bohdan Řehák provozoval hospodu s dámskou obsluhou. Kousek dále pod krásným javorem stojí podstavec sochy Sv. Bohdana, bohužel bez Bohdana. Nad Brannou stojí poničená boží muka a vpravo kousek dál v poli osamělý dub, podél kterého dříve pokračovala cesta od božích muk ke třem křížům nad branským zámkem.