Restaurování Božích muk nad Horní Brannou

   Jako součást našeho projektu "Památky Jilemnice a Horní Branné" doporučila tuto akci Valná hrmada MAS "Přiďte pobejt!" o.s. ke spolufinancování ze Státního zemědělského investičního fondu (SZIF) v rámci programu Náš tradiční venkov - Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. Projekt byl přijat a zahájili jsme jeho realizaci.
   Cílem tohoto projektu je renovovat poničená boží muka, vedle postavit novou lavičku, umístit tam vícejazyčnou ceduli s důležitými informacemi a logy sponzorů, odborně ošetřit tři javory, které jsou významným krajinným prvkem a vysadit čtvrtý javor, který tam chybí.


Boží muka stávala nad Brannou určitě již v polovině 18. století. Dokládá to mapa I. vojenského mapování - tzv. josefského z let 1764-1768.

Tato boží muka nalezneme i na známé Grauparově mapě z roku 1765. Významná cesta z Jilemnice pokračovala ke Třem křížům nad zámkem ve Branný a dále do Arnau (Hostinného).

Je to nádherné místo s výhledem na Černou horu, Liščí horu a Žalý a do údolí Sovinky, kde se Branná rozprostírá.

I když přetrvala boží muka na svém místě staletí, dnes jsou v katastrofálním stavu.

Kaplička a hlavice z vrcholu sloupu upadly. Sloup popraskal, vandalové urazili roh podstavce a dokonce se někdo pokusil sloup zničit krumpáčem nebo majzlíkem.


Boží muka byla bodem statní nivelace a dodnes jde o geodetický měřický bod.